Kvalitet och miljö

Vårt kvalitetsarbete bedrivs proaktivt med fokus på kvalitetetsmedvetande i organisationen och för kortare ledtider och ökad flexibilitet. Det omfattar ett processbaserat ledningssystem, kvalitets- och miljösystem, metoder för ständiga förbättringar samt medarbetarnas engagemang.

Sedan ett antal år tillbaka arbetar vi med Lean Production i vårt ständiga förbättringsarbete.

Vi är certifierade enligt ISO-9001:2008.