Montering

Vi kan utföra både mekanisk och elektriskt montage

Vi kan utföra allt från montage av delsystem till montage av kompletta system. Vi erbjuder helhetsåtaganden inom utveckling, tillverkning, produktionsekonomi, logistik och montage. Vi har en mångårig erfarenhet av leveranser av specialmaskiner, prototyper och seriemontering av maskiner till i huvudsak förpackningsindustrin och försvarsindustrin. Vi levererar maskinerna funktionsprovade och kan även åta oss installation och service.

Vårt heltäckande system för material- & kundorderstyrning säkrar rätt leverans i rätt tid. Specialmaskiner eller prototyper till seriemaskiner är vår väg till erfarenheter och långsiktiga uppdrag åt våra kunder. När vi deltar i produktutvecklingen har vi möjlighet att konstruera och produktionsanpassa produkterna.
MONTERING1MONTERING1
MONTERING1
MONTERING