Om företaget

    

"Vi kan tillverkning"

Inom KWD Production är vi specialiserade på uppdragstillverkning inom skärande bearbetning, svetsning och montering. Vi tillverkar detaljer och produkter på uppdrag av ledande företag inom områdena förpackningsindustrin, livsmedelsindustrin, försvarsindustrin och verkstadsindustrin.

Med vår samlade kompetens inom koncernen KWD Group är vi en komplett partner med kompetens för framtagning av produkter från idé till färdig produkt med serietillverkning.